Notification - (AE&SDO), PWD, PHE, P&E, Irrigation) - Departmental Examination